Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dotacje na prace remontowo – konserwatorskie z budżetu miasta w 2011r.

W 2011r. z budżetu Gminy Miejskiej Przemyśl udzielono dotacji na prace remontowo – konserwatorskie przy następujących obiektach:

1. Kamienica Rynek 7 w Przemyślu                                                                            

Kamienica Rynek 7 – Wykonano prace remontowo - konserwatorskie elewacji frontowej wraz z pomalowaniem połaci dachowej kamienicy. Kamienica wybudowana w XVI w., przebudowana w wieku XIX. Remont przywrócił jej dawną świetność i wpłynął pozytywnie na estetykę otoczenia Rynku.

2. Klasztor pw. Matki Boskiej Bolesnej Zakonu św. Bazylego Wielkiego w  Przemyślu                                                           

Cerkiew greckokatolicka p.w. Matki Boskiej Bolesnej – wykonano konserwację polichromii ściennej w podziemiach cerkwi greckokatolickiej pw. Matki Boskiej Bolesnej. Zachowane malowidła powstały w latach 30-tych XX w. Dzięki wykonanym pracom konserwatorskim sala widowiskowa z cenną polichromią odzyskała swój historyczny wyraz.   

3. Zgromadzenie Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego w Przemyślu

Figura Matki Bożej – Wykonano prace konserwatorskie figury Matki Bożej  zlokalizowanej przy budynku klasztornym ss. Sercanek. Obiekt powstał w 1 ćwierci XX w. Po konserwacji figura odzyskała utracone walory techniczne i estetyczne.

4. Opactwo  Sióstr Benedyktynek w Przemyślu

Opactwo Sióstr Benedyktynek - Wykonano izolację poziomą i pionową kościoła i klasztoru wraz z przygotowaniem przebudowy piwnic w ramach projektu "Rewitalizacja obiektów Opactwa ss. Benedyktynek w Przemyślu”. Wykonane prace stanowiły I etap działań w ramach rewitalizacji całego założenia klasztornego Opactwa.

5. Wspólnota Mieszkaniowa Jagiellońska 7 w Przemyślu

Kamienica przy ul. Jagiellońska 7 – Wykonano przełożenie i uzupełnienie kostki drewnianej w bramie wjazdowej kamienicy Jagiellońska 7. Kamienica wzniesiona po 1852, stanowi jeden z trzech największych obiektów późnoklasycystycznych na terenie miasta Przemyśla. Wykonane prace zahamowały proces degradacji posadzki drewnianej i poprawiły estetykę obiektu.

6. Caritas Archidiecezji Przemyskiej w Przemyślu

Kamienica przy ul. Ks. P. Skargi 6 – Wykonano prace remontowo - konserwatorskie elewacji. Kamienica wybudowana została ok. 1910r. Charakteryzuje się bogatym detalem sztukatorskim oraz bardzo dobrym opracowaniem architektonicznym elewacji. Wykonane prace przywróciły obiektowi dawną świetność.

7. Parafia Rzymskokatolicka Św. Jana Chrzciciela przy Bazylice Archikatedralnej w Przemyślu

Bazylika Archikatedralna – wykonano prace remontowo - konserwatorskie w podziemiach świątyni Bazyliki Archikatedralnej, polegające na zabezpieczeniu ścian fundamentowych, wzmocnieniu wątków i nadproży, wykonaniu drenażu wewnętrznego i izolacji poziomej ścian. Wykonane prace stanowiły I etap działań mających na celu udostępnienie zwiedzającym podziemi świątyni wraz z odkrytymi fundamentami romańskiej rotundy pw. św. Mikołaja.

8. Archidiecezja Przemyska Obrządku Łacińskiego w Przemyślu

Budynek dawnego zespołu klasztornego przy ul. Ks. J. Popiełuszki 5 – Dokonano wymiany więźby dachowej wraz  z pokryciem oraz wymiany stropu nad dawną kaplicą, w budynku dawnego zespołu klasztornego przy ul. Ks. J. Popiełuszki 5. Budynek wraz z kaplicą został wzniesiony na przełomie XIX/XX w.

9. Wspólnota Mieszkaniowa Władycze 2 w Przemyślu

Kamienica przy ul. Władycze 2 – Wykonano prace remontowo - konserwatorskie elewacji frontowej kamienicy. Obiekt wzniesiony w końcu XIX w. Prace stanowiły ostatni etap remontu elewacji obiektu.

10. Archidiecezjalny Instytut Muzyki Sakralnej w Przemyślu

Kamienica Archidiecezjalnego Instytutu Muzyki Sakralnej przy ul. Zamkowej 3 – Wykonano prace remontowo - konserwatorskie elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej. Obiekt z XVIII w., przeprowadzony remont przyczynił się do poprawy estetyki zarówno budynku jak i najbliższego otoczenia.

11. Cech Rzemiosł Różnych w Przemyślu                                                                             

Kamienica przy ul. Katedralnej 6 – wykonano prace konserwatorskie drzwi wejściowych wraz z remontem balkonu elewacji frontowej. Kamienica z lat 1875-1876. Prace stanowiły kontynuacje działań z roku poprzedniego.

12. Wspólnota Mieszkaniowa "Biblioteczna 4" w Przemyślu                                                                         

Kamienica przy ul. Biblioteczna 4 – Wykonano prace remontowe dachu wraz z pracami konserwatorskimi drzwi wejściowych. Kamienica z początku XX w., o wystroju secesyjnym. Podjęte działania poprawiły stan techniczny i estetyczny obiektu.

13. Klasztor św. Marii Magdaleny Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów) |
      w Przemyślu
                                                               

Ołtarz główny w kościele OO. Franciszkanów - Wykonano kolejny etap prac konserwatorskich Ołtarza Wielkiego w kościele OO. Franciszkanów, stanowiących kontynuację z lat wcześniejszych. Ołtarz z lat 1761-1764, posiada najwyższe walory artystyczne o znaczeniu ponadregionalnym.

14. Prawosławna Parafia Wojskowa p.w. Narodzenia NMP w Przemyślu                                                                    

Ikona Bogurodzicy Hodigitria – Wykonano prace konserwatorskie ikony Bogurodzicy Hodigitria w zakresie konserwacji technicznej. Ikona powstała prawdopodobnie w XVII w. i jest cennym przykładem malarstwa tablicowego obszaru historycznej diecezji chełmskiej Kościoła Wschodniego.

15. Parafia Prawosławna p.w. Zaśnięcia NMP w Przemyślu

Cerkiew przy ul. Wilczańskiej – Wykonano prace polegające na uzupełnieniu i naprawie tynków wewnętrznych, wymianie drewnianej podłogi, wymianie stolarki okiennej w Cerkwi przy ul. Wilczańskiej 24A. Cerkiew jest przykładem XIX-wiecznej architektury sakralnej.

16. Willa „Zofiówka”, ul. Żeromskiego 19 w Przemyślu                                                                             

Willa „Zofiówka” przy ul. Żeromskiego 19  – Wykonano prace remontowo – konserwatorskie części elewacji podwórzowej wilii Zofiówka/III etap. Willa z 1910r. Prace stanowiły kolejny etap działań mających na celu przywrócenie obiektowi dawnego wystroju.

17. Wspólnota Mieszkaniowa Grunwaldzka 19 w Przemyślu                                                                   

Kamienica przy ul. Grunwaldzka 19 – Wykonano prace remontowo - konserwatorskie elewacji, remont balkonów, wymianę pokrycia dachowego kamienicy. Obiekt wybudowany została w końcu XIX w. Przeprowadzony remont przywrócił obiektowi estetyczny wygląd.

18. Towarzystwo Salezjańskie Dom Zakonny w Przemyślu

Kościół parafialny p.w. św. Józefa – Wykonano prace konserwatorskie i rekonstrukcję polichromii Mario Ceradiniego w nawie północnej salezjańskiego kościoła parafialnego/II etap. Dekoracyjne warstwy malarskie pochodzą z lat ok. 1923-1927. Prace przywróciły wnętrzu pierwotną estetykę i wygląd.

19. Kamienica przy ul. Chopina 18 w Przemyślu                                                                       

Kamienica  przy ul. Chopina 18 – Wykonano prace remontowo - konserwatorskie elewacji kamienicy przy ul. Chopina 18 wraz z remontem muru oporowego od strony wschodniej. Obiekt wzniesiony w latach 1898 – 1910. Przeprowadzone prace stanowiły kontynuację z roku poprzedniego, przywracając kamienicy dawną świetność.

20. Wspólnota Mieszkaniowa Moniuszki 10 w Przemyślu                                                                            

Kamienica przy ul. Moniuszki 10 - Wykonano izolację poziomą i pionową części ścian fundamentowych. Kamienica została wzniesiona ok. 1910r. Zrealizowane prace poprawiły stan techniczny obiektu.

21. Wspólnota Mieszkaniowa 3 maja 43 w Przemyślu                                                                 

Kamienica przy ul. 3 Maja 43 – Wykonano prace remontowo - konserwatorskie elewacji wraz z wymianą pokrycia dachowego kamienicy ul. 3 Maja 43. Kamienica została wybudowana w 1894 roku. Wykonany remont poprawił stan techniczny obiektu.

22. Parafia Rzymskokatolicka NMP Nieustającej Pomocy w Przemyślu                                                       

Kościół pw. NMP Nieustającej Pomocy – Wykonano osuszenie murów wewnątrz kościoła, zbicie tynków wraz z hydrofobizacją i impregnacją oraz pracami konserwatorskimi. Obiekt z lat 1908-1911. Przeprowadzone prace przyczyniły się do poprawy stanu technicznego obiektu.

23. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Przemyślu                                                                   

Budynek Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania – Wykonano remont więźby dachowej i częściową wymianę pokrycia dachowego w budynku Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Przemyślu. Budynek szkoły stanowi element dawnego zespołu koszar wojskowych z XIX w.