Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 9/2012 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 13 stycznia 2012r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego


Zarządzenie Nr 9/2012
Prezydenta Miasta Przemyśla
z dnia 13 stycznia 2012r.


zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego


Na podstawie art. 9a ust. 1-5 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocyw rodzinie (Dz. U. z 2005r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Nr 124/2011 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 6 maja 2011r. w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego dokonuje się następującej zmiany:
w § 1 po pkt 15 dodaje się pkt 16 w brzmieniu: „16) Pani Bożena Wójcicka – Sąd Rejonowy
w Przemyślu”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

wz. Prezydenta Miasta
dr Grzegorz Hayder
Zastępca Prezydenta

 

DOTZarządzenie Nr 9/2012 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 13 stycznia 2012r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego (24,50KB)