Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 6/2012 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie powołania osoby przewodniczącej posiedzeniu Komisji do przeprowadzenia przetargu w dniu 11 stycznia 2012 r.

Zarządzenie Nr 6/2012
Prezydenta Miasta Przemyśla
z dnia 10 stycznia 2012 r.

w sprawie powołania osoby przewodniczącej posiedzeniu Komisji do przeprowadzenia przetargu w dniu 11 stycznia 2012 r.


Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) i art. 32 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.), oraz § 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108, z późn. zm.)  -
 

zarządzam co następuje:

§ 1

Powołuję Panią Marię Łańcucką – Członka, do przewodniczenia posiedzeniu Komisji do przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, oznaczonej jako działka nr 313 o pow. 0,0219 ha w obr. 207 m. Przemyśla, położonej w Przemyślu przy ul. Kopernika, który ogłoszony został na dzień 11 stycznia 2012 r. o godzinie 1000.

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

wz. Prezydenta Miasta
dr Grzegorz Hayder
Zastępca Prezydenta

 

DOTZarządzenie Nr 6/2012 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie powołania osoby przewodniczącej posiedzeniu Komisji do przeprowadzenia przetargu w dniu 11 stycznia 2012 r. (24,00KB)