Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 3/2012 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 5 stycznia 2012r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na projekt medalu „Zasłużony dla Miasta Przemyśla”.

Zarządzenie Nr 3/2012
Prezydenta Miasta Przemyśla
z dnia  5 stycznia 2012r.

w sprawie przeprowadzenia konkursu na projekt medalu
„Zasłużony dla Miasta Przemyśla”.


Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 18 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz rozdziału VI § 87 Statutu Miasta Przemyśla

zarządzam, co następuje:


§ 1

Ogłaszam konkurs na projekt medalu „Zasłużony dla Miasta Przemyśla”.


§ 2

Szczegółowe zasady konkursu określa regulamin stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.


§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Wydziałowi Kultury Urzędu Miejskiego w Przemyślu.


§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Prezydent Miasta
Robert Choma

DOTZarządzenie Nr 3/2012 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 5 stycznia 2012r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na projekt medalu „Zasłużony dla Miasta Przemyśla”. (22,00KB)

DOTZałacznik Nr 1 regulamin (44,50KB)

DOTZałącznik Nr 2 oświadczenie (35,50KB)