Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 2/2012 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 4 stycznia 2012 r. w sprawie powołania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Zarządzenie nr 2/2012
Prezydenta Miasta Przemyśla

z dnia 4 stycznia 2012 r.


w sprawie powołania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 41e ust. 2 i art. 41f ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) w związku z uchwałą Nr 196/2011  Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję Miejską Radę Działalności Pożytku Publicznego w składzie:
1. Przedstawiciele Rady Miejskiej w Przemyślu:
1) Pan Eugeniusz Strzałkowski – radny Rady Miejskiej w Przemyślu;
2) Pani Barbara Pichur – radna Rady Miejskiej w Przemyślu;
3) Pan Tomasz Schabowski – radny Rady Miejskiej w Przemyślu;
4) Pan Janusz Zapotocki – radny Rady Miejskiej w Przemyślu.
2. Przedstawiciele Prezydenta Miasta Przemyśla:
1) Pani Danuta Wiech – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Przemyślu;
2) Pan Zbigniew Rużycki – Naczelnik Wydziału Sportu i Turystyki;
3) Pani Barbara Łapka – Naczelnik Wydziału Kultury;
4) Pan Robert Gawlik – Koordynator ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.
3. Przedstawiciele organizacji pozarządowych:
1) Pani Beata Jolanta Janiuś – Stowarzyszenie Przyjaciół Gimnazjum Nr 3 w Przemyślu;
2) Pani Grażyna Dawnis – Stowarzyszenie Absolwentów I Liceum Ogólnokształcącego w Przemyślu;
3) Pani Stanisława Gudzelak – Przemyski Uniwersytet Trzeciego Wieku;
4) Pani Jadwiga Duda – Stowarzyszenie Ruch Kobiet do Walki z Rakiem Piersi EUROPA DONNA w Przemyślu;
5) Pani Katarzyna Golańska – Stowarzyszenie na Rzecz Osób Potrzebujących Pomocy „Aleksandrówka”;
6) Pani Lucyna Podhalicz – Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Przemyskiej im. Św. Józefa Sebastiana Pelczara biskupa;
7) Pan Stanisław Jakiel – Przemyskie Stowarzyszenie Przyjaciół Dobrego Wojaka Szwejka;
8) Pan Robert Sarnowski – Przemyska Fundacja Rozwoju Tańca;
9) Pan Zbigniew Nowak – Związek Hodowców Kanarków i Ptaków Egzotycznych „SAN”  Okręg w Przemyślu;
10) Pani Helena Warda – Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Przemyślu;
11) Pani Leokadia Drzewińska – Klub Kobiet po Mastektomii „Amazonki”;
12) Pan Maciej Karasiński – Sportowo-Kulturalny Klub Szachowy;
13) Pan Stanisław Sęk – Przemyski Klub Sportu i Rekreacji Niewidomych i Słabowidzących „Podkarpacie”;
14) Pan Piotr Kroczek – Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej Nr 14 w Przemyślu;
15) Pan Maciej Kamiński – Stowarzyszenie Inicjatyw Młodzieżowych „Młody Przemyśl”;
16) Pani Anna Drozd-Dańko – Związek Ukraińców w Polsce Oddział w Przemyślu;
17) Pan Ryszard Miłoszewski – Przemyska Kongregacja Kupiecka;
18) Pan Andrzej Słapczyński – Regionalna Izba Gospodarcza;
19) Ks. Artur Janiec – Caritas Archidiecezji Przemyskiej;
20) Pan Marian Sowiński – Polski Związek Niewidomych Koło Powiatowe i Grodzkie w Przemyślu.

§ 2


Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Przemyślu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Prezydent Miasta
Robert Choma

DOTZarządzenie nr 2/2012 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 4 stycznia 2012 r. w sprawie powołania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (38,00KB)