Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 1/2012 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 2 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia cen biletów i opłat na obiektach użyteczności publicznej znajdujących się w użytkowaniu Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji tj. hali sportowej i kryte

Zarządzenie Nr 1/2012
Prezydenta Miasta Przemyśla
z dnia 2 stycznia 2012r.


w sprawie ustalenia cen biletów i opłat na obiektach użyteczności publicznej znajdujących się w użytkowaniu Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji tj. hali sportowej i krytej pływalni.

Na podstawie § 1 Uchwały Nr 47/97 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 19 marca 1997r.w sprawie powierzenia Zarządowi Miasta uprawnień do ustalania wysokości cen i opłat lub sposobu ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej


zarządzam co następuje:

§ 1


1. Ustala się opłaty za korzystanie z hali sportowej przy ul. Mickiewicza 30 w Przemyślu zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2. Ustala się ceny biletów i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń krytej pływalni przy ul. 22 Stycznia 4 zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2


W szczególnie uzasadnionych przypadkach Prezydent Miasta Przemyśla może wyrazić zgodę na zastosowanie cen promocyjnych lub wejść bezpłatnych po wcześniejszym pisemnym zgłoszeniu.


§ 3


1. Traci moc Zarządzenie Nr 249/10 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 17 września 2010r. w sprawie ustalenia stawek cenowych za korzystanie z hali sportowej przy ul. Mickiewicza 30.
2. Traci moc Zarządzenie Nr 160/08 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 30 czerwca 2008r. w sprawie zmiany cen biletów i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń krytej pływalni oraz sztucznego lodowiska, znajdujących się w użytkowaniu Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
3. Traci moc Zarządzenie Nr 178/08 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 18 lipca 2008r.
w sprawie cen biletów i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń krytej pływalni oraz sztucznego lodowiska, znajdujących się w użytkowaniu Przemyskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji.
4. Traci moc Zarządzenie Nr 130/09 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 16 czerwca 2009r. w sprawie cen biletów i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń krytej pływalni oraz sztucznego lodowiska, znajdujących się w użytkowaniu Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.


§ 4


Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Przemyślu.

§ 5


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta
Robert Choma

DOTZałącznik Nr 2 (39,00KB)

DOTZałącznik Nr 1 (38,00KB)

DOTZarządzenie Nr 1/2012 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 2 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia cen biletów i opłat na obiektach użyteczności publicznej znajdujących się w użytkowaniu Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji tj. hali sportowej i krytej pływalni. (29,50KB)