Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ewidencja instruktorów nauki jazdy z terenu miasta Przemyśla

Ewidencja instruktorów nauki jazdy z terenu miasta Przemyśla dostępna jest w Wydziale Komunikacji i Dróg Urzędu Miejskiego w Przemyślu w budynku przy ul. Wodnej 11, parter, pokój Nr 123, telefon: (0-16) 16 675-20-12.

Dane z Ewidencji podlegają ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926), przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych – udostępniane są wyłącznie na wniosek osoby uprawnionej. Pozostałe dane podlegają udostępnianiu w trybie i na zasadach określonych ustawą z 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112 poz. 1198 z późn .zm.)