Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rejestry, ewidencje, archiwa

 

 

 • Rejestry Wydziału Organizacyjnego

  • Ewidencja spraw załatwianych na podstawie wystąpień podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową
  • Rejestr upoważnień i pełnomocnictw
  • Ewidencja wniosków o przyznanie poszczególnych rodzajów świadczeń z ZFŚS
  • Zbiór Zarządzeń Prezydenta Miasta Przemyśla
  • Rejestr dokumentów, których stosowanie zapewnia funkcjonowanie kontroli zarządczej
  • Ewidencja pieczęci i pieczątek oraz ich odciski
 • Rejestry Biura Prezydenta Miasta

  • Rejestr porozumień zawieranych przez Prezydenta Miasta Przemyśla
  • Rejestr umów zawieranych przez Prezydenta Miasta Przemyśla
  • Rejestr wniosków o udostępnianie informacji publicznej
  • Rejestr petycji
 • Rejestry Kancelaria Rady Miejskiej i Współpracy z Zarządami Osiedli

  Kancelaria Rady Miejskiej i Współpracy z Zarządami Osiedli prowadzi: 

  • Rejestr Osiedli
  • Zbiór Aktów Prawa Miejscowego
  • Rejestr Uchwał Rady Miejskiej w Przemyślu
 • Dokumenty przechowywane w zasobach archiwalnych USC

  Dokumenty przechowywane w zasobach archiwalnych USC przechowywane są przez okres 100 (sto) lat. Zasoby archiwalne ulegają zmianom w związku z ich bieżącym przekazywaniem do Archiwum Państwowego w Przemyślu.

 • Rejestry Wydziału Promocji i Kultury

  Wydział Kultury prowadzi:

  Elektroniczny rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Miejska Przemyśl, prowadzony jest na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz. U. z dnia 16 kwietnia 2012r., poz. 406 ) i rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury ( Dz. U. z dnia 20 lutego 2012r., poz. 189 ).

 • Rejestry Wydział Edukacji i Sportu

  Wydział Edukacji i Sportu prowadzi:

  • Ewidencja szkół i placówek niepublicznych prowadzona przez Miasto Przemyśl.
  • Ewidencja stowarzyszeń działających w zakresie sportu prowadzona przez Prezydenta Miasta Przemyśla
 • Rejestry Wydziału Spraw Społecznych

  Wydział Spraw Społecznych prowadzi:

  • Rejestr wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
  • Wykaz dziennych opiekunów
  • Rejestr żłobków i klubów dziecięcych.
 • Rejestry Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego

  Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego prowadzi:

  • Rejestr Mieszkańców
  • Rejestr Zamieszkania Cudzoziemców
  • Ewidencja osób o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej
  • Rejestr i ewidencja wydanych i utraconych dowodów osobistych oraz zaświadczeń i zawiadomień z zakresu wydanych dowodów osobistych
  • Rejestr osób objętych rejestracją w związku z kwalifikacją wojskową
  • Stały Rejestr Wyborców
 • Rejestry Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg

  Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg prowadzi:

  • Rejestr Przedsiębiorców Prowadzących Stację Kontroli Pojazdów
  • Ewidencja instruktorów nauki jazdy z terenu miasta Przemyśla
  • Rejestr Ośrodków Szkolenia Kandydatów na kierowców i kierowców pojazdów
  • Centralna Ewidencja Pojazd i Kierowca –CEPIK