Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacje dla kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

KANDYDACI NA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W  WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 9 PAŹDZIERNIKA 2011 R.
 

Kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych zgłaszają pełnomocnicy komitetów wyborczych (lub osoby upoważnione przez pełnomocnika wyborczego tego komitetu wyborczego), które zarejestrowały listę kandydatów na posłów lub  kandydata na senatora na obszarze okręgu wyborczego właściwego dla danego obwodu głosowania. Osoba dokonująca zgłoszenia z upoważnienia pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego dołącza do zgłoszenia upoważnienie lub jego kopię. Kopie uwierzytelnia pracownik urzędu gminy po okazaniu mu oryginału upoważnienia.

Komitety wyborcze zgłaszają po jednym kandydacie do każdej obwodowej komisji wyborczej.

Kandydatem na członka obwodowej komisji wyborczej, zgłaszanym przez pełnomocnika wyborczego, może być osoba ujęta w stałym rejestrze wyborców danej gminy.

Obwodowe komisje wyborcze powołuje się w składzie:

1)     od 6 do 8 osób spośród kandydatów zgłoszonych przez pełnomocników wyborczych lub upoważnione przez nich osoby,

2)     jedna osoba wskazana przez wójta spośród pracowników samorządowych gminy lub gminnych jednostek organizacyjnych.

W zakładach opieki zdrowotnej, domach pomocy społecznej, zakładach karnych, aresztach śledczych oraz oddziałach zewnętrznych takich zakładów i aresztów obwodowe komisje wyborcze powołuje się w składzie:

1)     od 4 do 6 osób spośród kandydatów zgłoszonych przez pełnomocników wyborczych lub upoważnione przez nich osoby,

2)     jedna osoba wskazana przez wójta spośród pracowników jednostki, w której utworzony jest obwód.

 

W przypadku gdy liczba kandydatów zgłoszonych na członków obwodowej komisji wyborczej będzie przekraczała dopuszczalny skład komisji, wówczas skład komisji zostanie ustalony w drodze publicznego losowania przeprowadzonego przez wójta.

Termin i miejsce przeprowadzenia publicznego losowania zostanie podany na 2 dni przed dniem losowania  na tablicy ogłoszeń urzędu oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

  Pełnomocnicy lub osoby upoważnione przez pełnomocników komitetów wyborczych dokonują zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych do dnia 16 września 2011 r., do godziny 15.30, w  Urzędzie Miejskim w Przemyślu - Kancelaria Rady Miejskiej i Współpracy z Zarządami Osiedli, Rynek 1, pokój nr 7.  Numery telefonów: (16) 675-21-07, 678-54-92.

PDFUchwała PKW - zasady powoływania komisji i wzór złoszenia (508,95KB)