Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Przemyśla – Aktualizacja 2004/2005”

Przemyśl 2011-03-31

BRMP.II.5.122-1/11                

O G Ł O S Z E N I E

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Przemyśla – Aktualizacja 2004/2005”

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami), z a w i a d a m i a m o podjęciu przez Radę Miejską w Przemyślu Uchwały Nr 13/2011 z dnia 24 lutego 2011r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Przemyśla – Aktualizacja 2004/2005” dla obszaru miasta w jego granicach administracyjnych.
Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące studium. Wnioski należy składać na piśmie na adres: „Urząd  Miejski w Przemyślu, Rynek 1”, w terminie do dnia 20 maja 2011r.
Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.