Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZARZĄDY OSIEDLI - archiwum

Strona archiwalna

 

 Wykaz Przewodniczących Zarządów Osiedli
w kadencji 2019 - 2024

Lp.

Nazwa

Termin wyborów

Przewodniczący Z.O.

1.

Zarząd Osiedla Nr 1
“Stare Miasto”

25 marca 2019 r.

Anna Grad-Mizgała


Z-ca Zygmunt Kaspieruk

2.

Zarząd Osiedla Nr 2
“Kmiecie”

3 kwietnia 2019 r.

Michał Tabisz


Z-ca Anna Sienkiewicz

3.

Zarząd Osiedla Nr 3
“Warneńczyka”

27 maja 2019 r.

Marcin Radochoński


Z-ca Łucja Leja

4.

Zarząd Osiedla Nr 4
“Lipowica”

27 maja 2019 r.

Piotr Krzeszowski


Z-ca Smuczek Daniel

5.

Zarząd Osiedla Nr 5
“Salezjańskie”

27 marca 2019 r.

Halina Kasyan


Z-ca Maciej Kamiński

6.

Zarząd Osiedla Nr 6
“Kazanów”

29 maja 2019 r.

Zdzisław Wierzbiński


Z-ca Małgorzata Sztolf

7.

Zarząd Osiedla Nr 7
“Winna Góra”

28 marca 2019 r.

Magdalena Jakobsche


Z-ca Krystyna Świetlicka

8.

Zarząd Osiedla Nr 8
“Rogozińskiego”

6 maja 2019 r.

Edyta Łobaza


Z-ca Marek Kulpa

9.

Zarząd Osiedla Nr 9
“Krasińskiego”

3 września 2019 r.

Alicja Pilichowska


Z-ca Krzysztof Barszczak

10.

Zarząd Osiedla Nr 10
“Kopernika”

26 marca 2019 r.

Grzegorz Panek


Z-ca Grzegorz Szafran

11.

Zarząd Osiedla Nr 11
“Lwowskie”

23 kwietnia 2019 r.

Elżbieta Cieplicka


Z-ca Marcin Maciołek

12.

Zarząd Osiedla Nr 12
“Łukasińskiego”

4 kwietnia 2019 r.

Krystyna Makara


Z-ca Kamil Niklewicz

13.

Zarząd Osiedla Nr 13
“Przemysława”

17 maja 2019 r.

Henryk Hawryś


Z-ca Dorota Fenik

14.

Zarząd Osiedla Nr 14
“Słowackiego”

24 kwietnia 2019 r.

Jolanta Walczak


Z-ca Elżbieta Grzegórska-Sorochtej

15.

Zarząd Osiedla Nr 15
“Konopnickiej”

25 kwietnia 2019 r.

Wioletta Ochalska


Z-ca Mariusz Chomik

16.

Zarząd Osiedla Nr 16
“Mickiewicza”

28 maja 2019 r.
 

Monika Skut


Z-ca Krystian Bobala

17.

Zarząd Osiedla Nr 17
“Zielonka”

29 maja 2019 r.

Stefan Bodnar


Z-ca Adam Szpindor

18.

Zarząd Osiedla Nr 18
“Rycerskie”

30 kwietnia 2019 r.

Jerzy Giec


Z-ca Piotr Sawecki

19.

Zarząd Osiedla Nr 19
“Krakowskie”

7 maja 2019 r.

Ewa Matys


Z-ca Małgorzata Bratko

20.

Zarząd Osiedla Nr 20
“Za Wiarem”

30 maja 2019 r.

Andrzej Bartnicki


Z-ca Ryszard Jakielaszek

21.

Zarząd Osiedla Nr 21
“Kruhel Wielki”

28 maja 2019 r.

Grzegorz Gierczak


Z-ca Krzysztof Kotlarczyk


Zarząd Osiedla Winna Góra-Krakowskie plakat piknik-2019.jpeg


I N F O R M A C J A

Prezydenta Miasta Przemyśla

o przeprowadzeniu Wyborów do Zarządów Osiedli

na podstawie Uchwały nr 40/2019 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 18 lutego 2019 roku w sprawie zarządzenia wyborów do Zarządów Osiedli na terenie miasta Przemyśla.

Podaje się do publicznej wiadomości informację o terminach i miejscu przeprowadzenia wyborów do Zarządów Osiedli na terenie miasta Przemyśla:

Lp.

Nazwa

Termin wyborów

Miejsce

1.

Zarząd Osiedla Nr 1
“Stare Miasto”

25 marca 2019 r.
godz. 17:00

Urząd Miejski w Przemyślu,
Rynek 1,Sala Narad

2.

Zarząd Osiedla Nr 2
“Kmiecie”

3 kwietnia 2019 r.
godz. 17:00

Klub Osiedlowy PSM,
Wyb. O. Św. Jana Pawła II 70

3.

Zarząd Osiedla Nr 3
“Warneńczyka”

27 maja 2019 r.
godz. 17:30

MPEC Świetlica,
ul. Płowiecka 8

4.

Zarząd Osiedla Nr 4
“Lipowica”

27 maja 2019 r.
godz. 17:00

TBS,
ul. Wysockiego 24

5.

Zarząd Osiedla Nr 5
“Salezjańskie”

27 marca 2019 r.
godz. 17:00

Klub Osiedlowy PSM,
ul. Glazera 10

6.

Zarząd Osiedla Nr 6
“Kazanów”

29 maja 2019 r.
godz. 17:00

Szkoła Podstawowa Nr 6,
ul. Gen. Boruty-Spiechowicza 1

7.

Zarząd Osiedla Nr 7
“Winna Góra”

28 marca 2019 r.
godz. 17:00

Szkoła Podstawowa Nr 14,
ul. Borelowskiego 12

8.

Zarząd Osiedla Nr 8
“Rogozińskiego”

6 maja 2019 r.
godz. 17:00

Szkoła Podstawowa Nr 14,
ul. Borelowskiego 12

9.

Zarząd Osiedla Nr 9
“Krasińskiego”

6 maja 2019 r.
godz. 19:00

Szkoła Podstawowa Nr 14,
ul. Borelowskiego 12

10.

Zarząd Osiedla Nr 10
“Kopernika”

26 marca 2019 r.
godz. 17:00

Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy Nr 2,
ul. Czarnieckiego 27

11.

Zarząd Osiedla Nr 11
“Lwowskie”

23 kwietnia 2019 r. godz. 17:00

Miejski Zakład Komunikacji
(Sala Wykładowa)
ul. Lwowska 9

12.

Zarząd Osiedla Nr 12
“Łukasińskiego”

4 kwietnia 2019 r.
godz. 18:00

Gimnazjum Nr 3,
ul.  Harcmistrz Izydory Kossowskiej 1

13.

Zarząd Osiedla Nr 13
“Przemysława”

17 maja 2019 r.
godz. 17:00

Urząd Miejski w Przemyślu,
Rynek 1, Sala Narad

14.

Zarząd Osiedla Nr 14
“Słowackiego”

24 kwietnia 2019 r. godz. 17:00

Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem,
Oddział w Przemyślu, ul. Sobótki 23

15.

Zarząd Osiedla Nr 15
“Konopnickiej”

25 kwietnia 2019 r. godz. 17:00

Szkoła Podstawowa Nr 15,
ul. Wincentego Pola 5

16.

Zarząd Osiedla Nr 16
“Mickiewicza”

28 maja 2019 r.
godz. 17:00

„POSiR”,
ul. Mickiewicza 30

17.

Zarząd Osiedla Nr 17
“Zielonka”

29 maja 2019 r.
godz. 17:00

Urząd Miejski w Przemyślu,
Rynek 1, Sala Narad

18.

Zarząd Osiedla Nr 18
“Rycerskie”

30 kwietnia 2019 r. godz. 18:30

Dawna kaplica Kościoła Rzymskokatolickiego
pw. Miłosierdzia Bożego,
ul. Bielskiego 78

19.

Zarząd Osiedla Nr 19
“Krakowskie”

7 maja 2019 r.
godz. 17:00

Siedziba Zarządu Osiedla,
ul. Chrobrego 64

(Sala dolna Kościoła)

20.

Zarząd Osiedla Nr 20
“Za Wiarem”

30 maja 2019 r.
godz. 17:00

Przedszkole nr 19,
ul. Ofiar Katynia 4a

21.

Zarząd Osiedla Nr 21
“Kruhel Wielki”

28 maja 2019 r.
godz. 17:00

Świetlica Osiedlowa,
ul. Kruhel Wielki 46

 

Uczestnictwo w wyborach możliwe jest jedynie w przypadku osobistego stawienia się w lokalu wyborczym, po okazaniu dowodu tożsamości lub innego dokumentu potwierdzającego zamieszkanie na terenie osiedla.

Prezydent
Miasta Przemyśla
Wojciech Bakun

 


Uchwała Nr 40/2019
Rady Miejskiej w Przemyślu
z dnia 18 lutego 2019 r.

w sprawie zarządzenia wyborów do Zarządów Osiedli na terenie miasta Przemyśla.

Działając na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zmianami) - Rada Miejska w Przemyślu

uchwala co następuje:

§1

Zarządza się przeprowadzenie wyborów do Zarządów Osiedli na terenie miasta Przemyśla w terminach i miejscach jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Przemyśla.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz w prasie lokalnej.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej

Ewa Sawicka


Załącznik do Uchwały Nr 40/2019
Rady Miejskiej w Przemyślu
z dnia 18 lutego 2019 r.

Wykaz terminów i miejsc przeprowadzenia wyborów do Zarządów Osiedli na terenie miasta Przemyśla

Lp.

Nazwa

Termin planowanych wyborów

Miejsce

Liczba osób uprawnionych do głosowania

1.

Zarząd Osiedla Nr 1

“Stare Miasto”

25 marca 2019 r. godz. 17:00

Urząd Miejski w Przemyślu,
Rynek 1,Sala Narad

3032

2.

Zarząd Osiedla Nr 2

“Kmiecie”

3 kwietnia 2019 r. godz. 17:00

Klub Osiedlowy PSM,
Wyb. O. Św. Jana Pawła II 70

4566

3.

Zarząd Osiedla Nr 3

“Warneńczyka”

27 maja 2019 r. godz. 17:30

MPEC Świetlica,
ul. Płowiecka 8

2370

4.

Zarząd Osiedla Nr 4

“Lipowica”

27 maja 2019 r. godz. 17:00

TBS,
ul. Wysockiego 24

1453

5.

Zarząd Osiedla Nr 5

“Salezjańskie”

27 marca 2019 r. godz. 17:00

Klub Osiedlowy PSM,
ul. Glazera 10

4013

6.

Zarząd Osiedla Nr 6

“Kazanów”

29 maja 2019 r. godz. 17:00

Szkoła Podstawowa Nr 6,
ul. Gen. Boruty-Spiechowicza 1

5329

7.

Zarząd Osiedla Nr 7

“Winna Góra”

28 marca 2019 r. godz. 17:00

Szkoła Podstawowa Nr 14,
ul. Borelowskiego 12

1808

8.

Zarząd Osiedla Nr 8

“Rogozińskiego”

6 maja 2019 r.

Godz. 17:00

Szkoła Podstawowa Nr 14,
ul. Borelowskiego 12

1885

9.

Zarząd Osiedla Nr 9

“Krasińskiego”

6 maja 2019 r.

godz. 19:00

Szkoła Podstawowa Nr 14,
ul. Borelowskiego 12

3617

10.

Zarząd Osiedla Nr 10

“Kopernika”

26 marca 2019 r. godz. 17:00

Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy Nr 2,
ul. Czarnieckiego 27

2585

11.

Zarząd Osiedla Nr 11

“Lwowskie”

23 kwietnia 2019 r. godz. 17:00

Miejski Zakład Komunikacji
(Sala Wykładowa)
ul. Lwowska 9

2278

12.

Zarząd Osiedla Nr 12

“Łukasińskiego”

4 kwietnia 2019 r. godz. 18:00

Gimnazjum Nr 3,
ul.  Harcmistrz Izydory Kossowskiej 1

4398

13.

Zarząd Osiedla Nr 13

“Przemysława”

17 maja 2019 r. godz. 17:00

Urząd Miejski w Przemyślu,
Rynek 1, Sala Narad

2724

14.

Zarząd Osiedla Nr 14

“Słowackiego”

24 kwietnia 2019 r. godz. 17:00

Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem, Oddział w Przemyślu, ul. Sobótki 23

543

15.

Zarząd Osiedla Nr 15

“Konopnickiej”

25 kwietnia 2019 r. godz. 17:00

Szkoła Podstawowa Nr 15,
ul. Wincentego Pola 5

865

16.

Zarząd Osiedla Nr 16

“Mickiewicza”

28 maja 2019 r. godz. 17:00

„POSiR”,
ul. Mickiewicza 30

1921

17.

Zarząd Osiedla Nr 17

“Zielonka”

29 maja 2019 r. godz. 17:00

Urząd Miejski w Przemyślu,
Rynek 1, Sala Narad

187

18.

Zarząd Osiedla Nr 18

“Rycerskie”

30 kwietnia 2019 r. godz. 18:30

Dawna kaplica Kościoła Rzymskokatolickiego
pw. Miłosierdzia Bożego,

ul. Bielskiego 78

2927

19.

Zarząd Osiedla Nr 19

“Krakowskie”

7 maja 2019 r.

godz. 17:00

Siedziba Zarządu Osiedla,
ul. Chrobrego 64

978

20.

Zarząd Osiedla Nr 20

“Za Wiarem”

30 maja 2019 r. godz. 17:00

Przedszkole nr 19,
ul. Ofiar Katynia 4a

1227

21.

Zarząd Osiedla Nr 21

“Kruhel Wielki”

28 maja 2019 r. godz. 17:00

Świetlica Osiedlowa,
ul. Kruhel Wielki 46

1099

Przewodnicząca
Rady Miejskiej

Ewa Sawicka


Wykaz Przewodniczących Zarządów Osiedli
w kadencji 2019 - 2024 oraz informacja na temat dyżurów

Lp.

Nazwa Osiedla

Imię i nazwisko Przewodniczącego Zarządu Osiedla

Termin dyżuru

Siedziba

1.

Nr 1
“Stare Miasto”

Anna GRAD-MIZGAŁA

Drugi czwartek miesiąca
od godz. 18:00 do 19:00

ul. Ratuszowa 6

2.

 Nr 2
“Kmiecie”

Michał TABISZ

Pierwszy poniedziałek miesiąca
od godz. 17:00

Wyb. Ojca św. Jana Pawła II 70

3.

Nr 3
“Warneńczyka”

Marcin RADOCHOŃSKI

Pierwszy i trzeci czwartek miesiąca od godz. 18.00 - MPEC - Sala nr 1

ul. Płowiecka 8
(Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej)

4.

Nr 4
“Lipowica”

Piotr KRZESZOWSKI

Pierwszy środa miesiąca
od godz. 18:00 do 19:00

ul. Wysockiego 24

5.

Nr 5
“Salezjańskie”

Halina KASYAN

Dyżury odbywają się w godz. 17:00-18:00

Terminy dyżurów w 2019 r.:

12.06.2019 r.
17.07.2019 r.
14.08.2019 r.
11.09.2019 r.
09.10.2019 r.
13.11.2019 r.
11.12.2019 r.

ul. Glazera 10

6.

Nr 6
“Kazanów”

Zdzisław WIERZBIŃSKI

01.07.2019 r. – godz. 19-20.

05.08.2019 r. – godz. 19-20.

02.09.2019 r. – godz. 19-20.

07.10.2019 r. – godz. 19-20.

04.11.2019 r. – godz. 19-20.

02.12.2019 r. – godz. 19-20.

Dyżury odbywają się w pierwsze poniedziałki miesiąca w godz. 19-20.

Kazanów - Klub na tarasach

7.

Nr 7
“Winna Góra”

Magdalena JAKOBSCHE

Ostatni poniedziałek miesiąca
od godz. 17:00 do 18:00

ul. Gliniana 3

8.

Nr 8
“Rogozińskiego”

Edyta ŁOBAZA

Pierwszy wtorek miesiąca w godz. 17:00-18:00

ul. Borelowskiego 9

9.

Nr 9
“Krasińskiego”

Alicja PILICHOWSKA

 

ul. Krasińskiego 21/27
 

10.

Nr 10
“Mikołaja Kopernika”

Grzegorz PANEK

Pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. 18-20.

ul. Bogusławskiego 10

11.

Nr 11
“Lwowskie”

Elżbieta CIEPLICKA

Zarząd zbiera się w miarę
istniejących potrzeb
Nie ma określonych godzin dyżurów.

Teren zakładowy MZK

12.

Nr 12
“Łukasińskiego”

Krystyna MAKARA

Pierwsza środa miesiąca w godz. 17-18 w Pałacu Lubomirskich (PWSW).

Ostatnia środa miesiąca w godz. 17-18 przy ul. hm. Izydory Kossowskiej 1 (CKZiU nr 2).

Liceum Ekonomiczne
ul. Dworskiego

13.

Nr 13
“Przemysława”

Henryk HAWRYŚ

Dyżury - w siedzibie Z.Oś.
w piątek w godz. 17.00-18.00 w dniach:

31.01.2019r.; 22.02.2019r.;
29.03.2019r.; 26.04.2019r.;
31.05.2019r.; 28.06.2019r.;
26.07.2019r.; 30.08.2019r.;
27.09.2019r.; 25.10.2019r.;
29.11.2019r.; 20.12.2019r.
Zarząd zbiera się w siedzibie Z.O.
w dniach:
25.01.2019r. - godz. 17.00;
15.03.2019r. - godz. 17.00;
14.06.2019r. - godz. 17.00;
29.11.2019r. - godz. 17.00.
Spotkania z mieszkańcami w Urzędzie Miejskim w Przemyślu, Rynek 1, p.18:
29.03.2019r. - godz. 17.00;
28.06.2019r. - godz. 17.00;
30.08.2019r. - godz. 17.00;
13.12.2019r. - godz. 17.00

ul. Balickiego 11

14.

Nr 14
“Słowackiego”

Jolanta WALCZAK

Spotkania ogólne z mieszkańcami osiedla w świetlicy wiejskiej w Pikulicach, pierwsze wtorki miesiąca godz. 17:00-18:00

ul. Fabryczna 46

15.

Nr 15
“Marii Konopnickiej

Wioletta OCHALSKA

Każda pierwsza środa miesiąca 
od godz. 17:00 do 17:30
(w miesiącach lipiec-sierpień
dyżury zostają zawieszone)

 

ul. Wilczańska 10

16.

Nr 16
“Adama Mickiewicza”

Monika SKUT

Ostatni poniedziałek miesiąca o godz. 18.00

ul. Mickiewicza 22A

17.

Nr 17
“Zielonka”

Stefan BODNAR

Zarząd zbiera się w miarę istniejących potrzeby.
Siedziba ZO w domu Przew.
Nie ma określonych godzin dyżurów.

ul. Grochowska 109

18.

Nr 18
“Rycerskie”

Jerzy GIEC

Pierwszy poniedziałek miesiąca 
od godz. 18:00 do 19:00

ul. Sikorskiego 11

19.

Nr 19
“Krakowskie”

Ewa MATYS

 Poniedziałki w godz. 17:00 - 19:00

ul. Bukowa 11

20.

Nr 20
“Za Wiarem”

Andrzej BARTNICKI

Posiedzenie Zarządu w ostanie środy każdego miesiąca w godz. 17:00-19:00

ul. Ofiar Katynia 4

21.

 

Nr 21
„Kruhel Wielki”

Grzegorz GIERCZAK

Zarząd zbiera się w miarę istniejących potrzeby.
Nie ma określonych godzin dyżurów.

ul. Kruhel Wielki 46


Dane kontaktowe do Przewodniczących Zarządów Osiedli dostępne są w Kancelarii Rady Miejskiej i Współpracy z Zarządami Osiedli ul. Rynek 1 pokój Nr 7 oraz pod numerem tel. 16-675-21-18


Uchwała Nr 55/2011 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 31 marca 2011r. w sprawie podziału miasta Przemyśla na osiedla

OBSZARY DZIAŁANIA OSIEDLI

1. Osiedle Nr 1 „Stare Miasto” - Przewodnicząca Anna GRAD-MIZGAŁA

ulice: Aleje XXV Polskiej Drużyny Strzeleckiej, Adama Asnyka, Biskupia, Fryderyka Chopina, Generała Jarosława Dąbrowskiego, Księdza Jakuba Federkiewicza strona lewa, Franciszkańska, Aleksandra Fredry, Grodzka, Jagiellońska strona lewa, Władysława Jagiełły strona prawa, strona lewa do nr 5, Kapitulna, Karmelicka, Katedralna, Tadeusza Kościuszki, Kazimierza Wielkiego, Piotra Kmity, Świętej Królowej Jadwigi, Jana Matejki, Mostowa, Michała i Kazimierza Osińskich, Parkowa, Biskupa Józefa Sebastiana Pelczara strona lewa do nr 3, Wybrzeże Marszałka Józefa Piłsudskiego, Księdza Jerzego Popiełuszki, Plac Na Bramie, Plac Czackiego, Plac Dominikański, Plac Pułkownika Berka Joselewicza, Plac Katedralny, Plac Niepodległości, Plac Rotmistrza Witolda Pileckiego, Plac Rybi, Przecznica Wałowa, Ratuszowa, Mikołaja Reja, Różana, Rynek, Sąsiedzka, Serbańska, Henryka Sienkiewicza, Juliusza Słowackiego strona prawa do nr 10, Ojca Krystyna Szykowskiego strona prawa, Biskupa Jana Śnigurskiego, Tatarska strona prawa do nr 24, strona lewa do nr 7, Wałowa, Walerego Waygarta, Władycze, Wodna, Zamkowa, Zaułek Wojaka Szwejka. 

Statut Osiedla Nr 1 „Stare Miasto”


2. Osiedle Nr 2 „Kmiecie” - Przewodniczący Michał TABISZ

ulice: Barska, Browarna, Jana Długosza, Dynowska, Dubiecka, Felicjanek, Grunwaldzka strona lewa cała, Grzegorza z Sanoka, Jana Kasprowicza, Ignacego Krasickiego, Józefa Kremera, Wybrzeże Ojca Świętego Jana Pawła II strona prawa, Ostrowska, Księcia Józefa Poniatowskiego, Plac Inwalidów Wojennych, Plac Konstytucji 3 Maja od nr 1 do nr 6, Plac Orląt Przemyskich, Rzeczna, Henryka Rzewuskiego, Księdza Piotra Skargi, Księdza Stanisława Stojałowskiego, Świętego Józefa, Szczęsna, Węgierska strona lewa, Henryka Wieniawskiego, Stefana Żeromskiego.

Statut Osiedla Nr 2 Kmiecie


3. Osiedle Nr 3 „Warneńczyka” - Przewodniczący Marcin RADOCHOŃSKI

ulice: Bełwińska, Marcina Bielskiego strona prawa do nr 20, strona lewa do nr 9, Bieszczadzka, Ignacego Daszyńskiego, Franciszka Dolińskiego, Głogowska, Seweryna Goszczyńskiego strona lewa, Grunwaldzka strona prawa od nr 46 do końca, Jasna, Jesionowa, Henryka Kadyi, Andrzeja Kmicica, Krzywiecka, Legnicka, Gabriela Narutowicza, Księdza Ignacego Skorupki, Płowiecka, Stanisława Przybyszewskiego, Radosna, Raszyńska, Marii Curie-Skłodowskiej, Jana Skrzetuskiego, Szańce strona lewa do nr 15, Majora Mieczysława Słabego, Kornela Ujejskiego, Władysława Warneńczyka, Węgierska strona prawa, Michała Wołodyjowskiego strona lewa od nr 53 do końca, Jana Zachariasiewicza, Onufrego Zagłoby. 

Statut Osiedla Nr 3 Warneńczyka


4. Osiedle Nr 4 „Lipowica” - Przewodniczący Piotr KRZESZOWSKI

ulice: Armii Krajowej strona prawa od nr 18 do końca, strona lewa od nr 27 do końca, Marcina Bielskiego strona prawa od nr 86 do końca, strona lewa od nr 115 do końca, Zofii Chrzanowskiej, Ojca Augustyna Kordeckiego, Lipowicka, Łętowska, Władysława Łokietka, Obronna, Ignacego Paderewskiego strona lewa od nr 3 do końca, strona prawa od nr 22 do końca, Sanatoryjna, Szańce strona lewa od nr 73 do końca, Stanisława Sobińskiego, Michała Wołodyjowskiego strona prawa cała, strona lewa do nr 51, Generała Józefa Wysockiego, Zamiejska, Żurawicka, Źródlana, Jana Kochanowskiego strona lewa od nr 85 do końca, strona prawa od nr 82 do końca.

Statut Osiedla Nr 4 Lipowica


5. Osiedle Nr 5 „Salezjańskie”- Przewodniczący Halina KASYAN

ulice: Księdza Stanisława Brzóski, Cmentarna, Wojciecha Drzymały, Generała Stanisława Maczka, Seweryna Goszczyńskiego strona prawa, Grunwaldzka strona prawa do nr 44, Biskupa Jakuba Glazera, Józefa Ignacego Kraszewskiego, Generała Michała Karaszewicza-Tokarzewskiego, 3 Maja strona lewa do nr 33, Jacka Malczewskiego, Świętego Jana Nepomucena strona lewa do nr 33, strona prawa cała, Cypriana Kamila Norwida, Zygmunta Noskowskiego, Obrońców Westerplatte, Salezjańska, Skośna, Bolesława Śmiałego, Światowida, Plac Unii Brzeskiej, Leona Wyczółkowskiego, Walerego Wróblewskiego, Zawiszy Czarnego.

strona internetowa: www.zarzadosiedlanr5.bnx.pl  e-mail:

Statut Osiedla Nr 5 Salezjańskie


6. Osiedle Nr 6 „Kazanów” - Przewodniczący Zdzisław WIERZBIŃSKI
ulice: Generała Mieczysława Boruty-Spiechowicza, Generała Józefa Chłopickiego, Czwartaków, Daleka, Generała Józefa Dwernickiego, Gościnna, Hoża, Jarosława Iwaszkiewicza, Kazanowska, Jana Kochanowskiego strona prawa do nr 80, strona lewa do nr 83, Kordiana, Waleriana Kramarza, Joachima Lelewela, 3 Maja strona prawa od nr 80 do końca, strona lewa od nr 35 do nr 109 i od nr 129 do końca, Świętego Jana Nepomucena strona lewa od nr 35 do końca, Mokra, Stefana Okrzei, Kazimierza Opalińskiego, Władysława Orkana, Ostrołęcka, Ignacego Paderewskiego strona prawa do nr 20A, strona lewa nr 1, Popielów, Ignacego Prądzyńskiego, Kazimierza Pułaskiego, Jana III Sobieskiego strona lewa cała, Studencka, Wita Stwosza, Józefa Sułkowskiego, Kazimierza Przerwy-Tetmajera, Romana Żulińskiego, Żwirki i Wigury.

Statut Osiedla Nr 6 „Kazanów


7. Osiedle Nr 7 „Winna Góra” - Przewodnicząca Magdalena JAKOBSCHE
ulice: Astronautów, Stanisława Augusta, Pułkownika Marcina Borelowskiego strona prawa od nr 14 do końca, strona lewa od nr 23 do końca, Kazimierza Brodzińskiego, Ceramiczna, Ignacego Chodźki, Bolesława Chrobrego, Dobra, Elżbiety Drużbackiej, Gazowa, Gliniana, Graniczna, Grenada, Ludwika Idzikowskiego, Jabłoniowa, 29 Listopada, 3 Maja strona prawa od nr 36 do nr 78, strona lewa od nr 111 do nr 127, Stanisława Małachowskiego, Józefa Mireckiego, Adama Naruszewicza, Juliana Konstantego Ordona, Przemyska, Emilii Plater, Podgórska, Eugeniusza Romera, Macieja Sarbiewskiego, Jana III Sobieskiego strona prawa cała, Szwoleżerska, Jana Tarnowskiego, Józefa Wybickiego, Stanisława Wyspiańskiego, Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Zygmuntowska, Stanisława Żółkiewskiego.

Statut Osiedla Nr 7 Winna Góra


8. Osiedle Nr 8 „Stefana Rogozińskiego” - Przewodnicząca Edyta ŁOBAZA
ulice: Stanisława Barcewicza, Świętego Brata Alberta, Pułkownika Marcina Borelowskiego strona prawa do nr 12, strona lewa od nr 19 do nr 21, Buszkowicka, Wybrzeże Marszałka Ferdynanda Focha, Wincentego Kadłubka, Kajetana Koźmiana, Mariana Langiewicza, Teofila Lenartowicza, Obywatelska, Elizy Orzeszkowej, Pogodna, Marii Rodziewiczówny, Równa, Stefana Rogozińskiego.

Statut Osiedla Nr 8 Stefana Rogozińskiego


9. Osiedle Nr 9 „Zygmunta Krasińskiego” - Przewodnicząca Alicja PILICHOWSKA
ulice: Generała Józefa Bema, Pułkownika Marcina Borelowskiego strona lewa od nr 1 do nr 17, Klementyny Hoffmanowej, Dr. Henryka Jordana, Klasztorna, Hugo Kołłątaja, Kosynierów, Zygmunta Krasińskiego, 3 Maja strona prawa do nr 34, Juliana Ursyna Niemcewicza, Ogrodnicza, Plac Konstytucji 3 Maja nr 8, Racławicka, 22 Stycznia, Romualda Traugutta.

Statut Osiedla Nr 9 Zygmunta Krasińskiego


10. Osiedle Nr 10 „Mikołaja Kopernika” - Przewodniczący Grzegorz PANEK
ulice: Wojciecha Bogusławskiego, Bohaterów Getta strona prawa cała, strona lewa do nr 21, Wojciecha Brudzewskiego, Chmielna, Stefana Czarnieckiego, Jana Dekerta, Józefa Kałuży, Marii Konopnickiej strona lewa do nr 25, Mikołaja Kopernika, Mariacka strona lewa od nr 7 do końca, Generała Leopolda Okulickiego, Podhalańczyków, Wincentego Pola strona prawa do nr 10, Plac Świętego Floriana, Władysława Reymonta, Rokitniańska, Rzeźnicza strona prawa cała, Sportowa, Strażacka, Karola Szymanowskiego, Wybrzeże Prezydenta W. Wilsona, Zaciszna.

Statut Osiedla Nr 10 Mikołaja Kopernika


11. Osiedle Nr 11 „Lwowskie” - Przewodnicząca Elżbieta CIEPLICKA
ulice: Stefana Batorego, Włodzimierza Bilana, Budowlanych, Księdza Antoniego Dobriańskiego, Jerzego Fedkowicza, Mikołaja Gomółki, Grażyny, Harcerska, Generała Jakuba Jasińskiego, Juliana Klaczki, Krównicka, Lwowska strona prawa do nr 76, strona lewa do nr 65, Miodowa, Mała, Adama Mickiewicza strona lewa od nr 63 do końca, strona prawa od nr 48 do końca, Księdza Jana Mogilnickiego, Młynarska, Ludwika Nabielaka, Nowa, Feliksa Nowowiejskiego, Orna, 6 Pomorskiej Dywizji Piechoty, Piaskowa, Wincentego Pola strona lewa od nr 39 do końca, Przejazdowa, Przekopana, Sybiraków, Przerwa, Rozdroże, Sielecka, Sienna, Stawowa, Szkolna, Władysława Syrokomli, Jana i Jędrzeja Śniadeckich, Tarniowa, Topolowa, Bronisława Trentowskiego, Wernyhory, Wiklinowa, Wspólna, Zacisze, Tomasza Zana, Zbożowa, Zygmunta Zielińskiego, Jana Zamoyskiego, Księdza Józefa Ziemiańskiego.

Statut Osiedla Nr 11 Lwowskie


12. Osiedle Nr 12 „Waleriana Łukasińskiego” - Przewodnicząca Krystyna MAKARA
ulice: Bakończycka, Biblioteczna, Franciszka Bujaka, Aleksandra Dworskiego, Ignacego Frankowskiego, Bartosza Głowackiego, Artura Grottgera, Jana Kilińskiego, Stanisława Leszczyńskiego, Waleriana Łukasińskiego, Stanisława Moniuszki, Nestora strona prawa od nr 4 do końca, strona lewa od nr 3 do końca, Stanisława Niewiadomskiego, Bolesława Prusa, Aleksandra Puszkina, Tadeusza Rejtana strona prawa cała, strona lewa od nr 5 do końca, Zygmunta Sierakowskiego, Franciszka Smolki, Leonarda Tarnawskiego, Tymona Terleckiego, Bernarda Wapowskiego, Ludwika Zamenhofa, Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego.

Statut Osiedla Nr 12 Waleriana Łukasińskiego


13. Osiedle Nr 13 „Przemysława” - Przewodniczący Henryk HAWRYŚ
ulice: Akacjowa, Księdza Jana Balickiego, Basztowa, Ireny Benszówny, Bławatkowa, Chocimska, Dionizego Czachowskiego, Czerwieńska, Ojca Makarego Demeskiego, Domowa, Księdza Jakuba Federkiewicza strona prawa cała, Grochowska strona prawa do nr 48a, strona lewa do nr 55, Majora Hubala, Władysława Jagiełły strona lewa od nr 7 do końca, Kamienna, Komisji Edukacji Narodowej, Krakusa, Biskupa Karola Józefa Fischera, Kupały, Mieszka I, Biskupa Józefa Sebastiana Pelczara strona prawa cała, strona lewa od nr 5 do końca, Piasta Kołodzieja, Przemysława, Plac Świętego Brunona Bonifacego, Rakoczego, Witolda Regera, Rodzinna, Generała Stefana Grota-Roweckiego, Skalna, Juliusza Słowackiego strona prawa od nr 12 do nr 104, strona lewa do nr 103, Generała Juliana Stachiewicza, Majora Henryka Sucharskiego, Ojca Krystyna Szykowskiego strona lewa cała, Tatarska strona prawa od nr 26 do końca, strona lewa od nr 9 do końca, Wandy, Bohdana Zaleskiego, Żwirowa.

Statut Osiedla Nr 13 Przemysława


14. Osiedle Nr 14 „Juliusza Słowackiego” - Przewodnicząca Jolanta WALCZAK
ulice: Cegielniana, Dojazdowa, Fabryczna, Herburtów, Kasztanowa, Krótka, Kwiatowa, Obozowa, Okopowa, Piastowska, Pikulicka, Południowa, Pusta, Rolnicza, Juliusza Słowackiego strona prawa od nr 106 do końca, strona lewa od nr 105 do końca, Sobótki, Ułańska, Złota.

Statut Osiedla Nr 14 Juliusza Słowackiego


15. Osiedle Nr 15 „Marii Konopnickiej” - Przewodnicząca Wioletta OCHALSKA
ulice: Generała Henryka Dąbrowskiego, Bohaterów Getta strona lewa od nr 23 do końca, Józefa Kapuścińskiego, Kokosza, Marii Konopnickiej strona prawa cała, strona lewa od nr 27 do końca, Koszykowa, Krucza, Krzywa, Łozowa, Ludwika Mierosławskiego, Orzechowa, Pocztowa, Wincentego Pola strona prawa od nr 12 do końca, strona lewa do nr 37, Mariacka strona prawa od nr 4 do końca, Polna, Rzeźnicza strona lewa cała, Sadowa, Sanowa, Słoneczna, Szańcowa, Wąska, Wiśniowa, Teofila Wiśniowskiego, Wiejska, Wierzbowa, Wilczańska, Wozowa, Zagrodowa, Zamknięta, Zielona, Mikołaja Zyblikiewicza.

Statut Osiedla Nr 15 Marii Konopnickie


16. Osiedle Nr 16 „Adama Mickiewicza” - Przewodnicząca Monika SKUT
ulice: Jagiellońska strona prawa cała, Kamienny Most, Sebastiana Klonowicza, Stanisława Konarskiego, Leopolda Hausera, Józefa Korzeniowskiego, Mariacka strona prawa nr 2 i nr 2a, strona lewa do nr 5, Adama Mickiewicza strona lewa do nr 61, strona prawa do nr 46, Mnisza, Nestora nr 1 i nr 2, Plac Legionów, Tadeusza Rejtana strona lewa do nr 3, Henryka Siemiradzkiego, Generała Józefa Sowińskiego, Stanisława Staszica, Juliana Tuwima.

Statut Osiedla Nr 16 Adama Mickiewicza


17. Osiedle Nr 17 „Zielonka” - Przewodniczący Stefan BODNAR
ulice: Grochowska strona prawa od nr 50 do końca, strona lewa od nr 57 do końca, Jarowa, Jacka Kaczmarskiego, Kruhelska strona prawa od nr 48 do końca, strona lewa od nr 41 do końca, Ludwika Pasteura, Potokowa, Ustronie, Na Zawadach, Ziemowita.

Statut Osiedla Nr 17 Zielonka


18. Osiedle Nr 18 „Rycerskie” - Przewodniczący Jerzy GIEC
ulice: Marcina Bielskiego strona prawa od nr 22 do nr 84, strona lewa od nr 11 do nr 113, Artura Malawskiego, Generała Władysława Sikorskiego, Swobodna, Szańce strona lewa od nr 17 do nr 71.

Statut Osiedla Nr 18 Rycerskie


19. Osiedle Nr 19 „Krakowskie”- Przewodnicząca Ewa MATYS
ulice: Generała Władysława Andersa, Bukowa, Cicha, Podpułkownika Kazimierza Gurbiela, Krakowska, Monte Cassino, Mieczysława Orłowicza, Armii Krajowej strona prawa do nr 16, strona lewa do nr 25, Zakopiańska.

Statut Osiedla Nr 19 Krakowskie


20. Osiedle Nr 20 „Za Wiarem” - Przewodniczący Andrzej BARTNICKI
ulice: Droga Hurecka, Niecała, Ofiar Katynia, Okrężna, Północna, Skolimowska, Smolna, Wschodnia, Wola, Lwowska strona prawa od nr 78 do końca, strona lewa od nr 67 do końca.

Statut Osiedla Nr 20 Za Wiarem


21. Osiedle Nr 21 „Kruhel Wielki” - Przewodniczący Grzegorz GÓRSKI
ulice: Brzozowa, Jana Karola Chodkiewicza, Dębowa, Emilii Gierczak, Gołębia, Grabowa, Jastrzębia, Jaworowa, Juliusza Kossaka, Klonowa, Kruhel Wielki, Kruhelska strona prawa do nr 46, strona lewa do nr 39, Krzemieniec, Leszczynowa, Leśna, Łowiecka., Pawia, Pod Trzema Krzyżami, Ptasia, Romualda Rosłońskiego, Sanocka, Studzienna, Sucha, Witoszyńska, Zachodnia.

Statut Osiedla Nr 21 Kruhel Wielki


ZREALIZOWANE WNIOSKI ZARZĄDÓW OSIEDLI


Zaproszenia na imprezy organizowane przez Zarządy Osiedli
Zebrania ogólne mieszkańców