Przejdź do treści strony WCAG

Uchwała Nr 56/2010 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zbycia nieruchomości będącej własnością Gminy Miejskiej Przemyśl oraz ustanowienia służebności gruntowej.