Przejdź do treści strony

Miasto Przemyśl

Biuletyn Informacji Publicznej

Sprzedaż hurtowa

Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity - Dz.U. z 2018 r. , poz. 2137), obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości:
 
 • do 18%, może być prowadzony tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez marszałka województwa (szczegółowe informacje).
 • powyżej 18%, może być prowadzony tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez ministra właściwego do spraw gospodarki (szczegółowe informacje). 
   
Metryczka
 • wytworzono:
  21-09-2009
  przez: Rafał Porada
 • opublikowano:
  21-09-2009 09:10
  przez: Łukasz Palko
 • zmodyfikowano:
  07-12-2018 13:29
  przez: Łukasz Palko
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Miejska Przemyśl
  odwiedzin: 1392
Dane jednostki:

Miasto Przemyśl
37-700 Przemyśl
ul. Rynek 1
NIP: 795-231-95-92 REGON: 000686753

Dane kontaktowe:

tel.: 16 678-68-20
fax: 16 678-64-49
e-mail: kancelaria@um.przemysl.pl
strona www: przemysl.pl