Przejdź do treści strony WCAG

E.3 - UDZIELANIE DOTACJI DLA PRZEDSZKOLI, INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO, SZKÓŁ I PLACÓWEK PROWADZONYCH PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ NIEBĘDĄCĄ JEDNOSTKĄ SAMORZADU TERYTORIALNEGO ORAZ OSOBE