Miasto Przemyśl

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o wyborze oferty na realizację zadania pn. Budowa ścieźki edukacyjnej na Składowisku Odpadów Komunalnych w Przemyślu

ZUK-0714/99/2009                                                                          Przemyśl, 27.05.2009 oznaczenie sprawy: P/01/2009

 

                                                                    Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe

                                                                    „TECHNOBUD” Spółka z o.o.

                                                                    ul. Mickiewicza 28

                                                                    37-700  Przemyśl

 

                                   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

             Zakład Usług Komunalnych w Przemyślu zawiadamia, że przetarg nieograniczony na

          Budowę ścieżki edukacyjnej na Składowisku Odpadów w Przemyślu    

             został rozstrzygnięty z wyborem oferty.
                            

                                   Do realizacji przedmiotowego zamówienia jako najkorzystniejszą        wybrano ofertę Firmy:   Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe  „TECHNOBUD”     Spółka z o.o.   ul. Mickiewicza 28  37-700  Przemyśl.

           

            Cena oferty wybranej wynosi  90.653,03 zł netto, tj. 110.596,70 zł. brutto.

                                   

            Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej, określone w dziale IV         ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.04.19.177 z        póz. zm.).

 

 

                                                                                                                              Kierownik  Zakładu

                                                                                              mgr inż. Zdzisław  Marek

                                                                                             

 

            Rozdzielnik:                                                                                                         

                1.Tablica ogłoszeń ZUK

                2.Strona internetowa UM w Przemyślu                                                       

Metryczka
  • opublikowano:
    04-06-2009 09:13
    przez: Marta Szarzyńska
  • zmodyfikowano:
    04-06-2009 09:20
    przez: Marta Szarzyńska
Dane jednostki:

Miasto Przemyśl
37-700 Przemyśl
ul. Rynek 1
NIP: 795-231-95-92 REGON: 000686753

Dane kontaktowe:

tel.: 16 678-68-20
fax: 16 678-64-49
e-mail: kancelaria@um.przemysl.pl
strona www: przemysl.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×