Przejdź do treści strony WCAG

Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Przemyślu - tekst ujednolicony

TEKST UJEDNOLICONY

DOCXZarządzenie nr 245/2019 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu

DOCZałącznik do zarządzenia - Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Przemyślu
DOCZałącznik nr 1 do regulaminu - Graficzny schemat organizacyjny Urzędu Miejskiego w Przemyślu
DOCZałącznik nr 2 do regulaminu - Limit etatów dla jednostek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Przemyślu
DOCZałącznik nr 3 do regulaminu - Zakres czynności (obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności)
DOCXZałącznik nr 4 do regulaminu - Wykaz jednostek organizacyjnych miasta Przemyśla, spółek, służb, inspekcji oraz straży

 


Dokumenty powiązane: