Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 321A/08 Prezydenta Miasta Przemyśla zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia przepisów wewnętrznych dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Miasta Przemyśla.

Zarządzenie Nr321A/08
Prezydenta Miasta Przemyśla
z dnia 14 listopada 2008r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia przepisów wewnętrznych dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Miasta Przemyśla.

Na podstawie art. 4, art.10 i art.26 i 27 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm.) oraz zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) i § 11, 12, 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 142 poz. 1020 ze zm.) , postanawiam, co następuje:

§ 1

Wprowadza się Instrukcję inwentaryzacyjną, stanowiącą Załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia o nowym brzmieniu.

§ 2

Nowa instrukcja inwentaryzacyjna wchodzi w życie z dniem 2.01.2009r. Inwentaryzację za 2008r. i jej rozliczenie należy dokonać w oparciu o przepisy instrukcji wprowadzonej Zarządzeniem Nr 220A/06 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 27 września 2006r. z późniejszymi zmianami.


§ 3

Zobowiązuję wszystkich pracowników właściwych merytorycznie, z tytułu powierzonych im obowiązków, do zapoznania się z ww. instrukcją i przestrzegania w pełni zawartych w niej postanowień.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.PREZYDENT
MIASTA PRZEMYŚLA
Robert Choma

DOTZałączniki 1-16 do zarządzenia Nr 321A/08 (501,00KB)

DOTZarządzenie Nr 321A/08 (28,00KB)