Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projekt Nr 19/2009 uchwały Rady Miejskiej w Przemyślu w sprawie powołania Komisji do sprawdzenia wniosku o przeprowadzenie referendum lokalnego na terenie miasta Przemyśla.

PROJEKT
Nr 19/2009
Uchwała Nr …../2009
Rady Miejskiej w Przemyślu
z dnia ……………….. 2009 r.


w sprawie powołania Komisji do sprawdzenia wniosku o przeprowadzenie referendum lokalnego na terenie miasta Przemyśla.

Działając na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 15 września 2000r. o referendum lokalnym (Dz. U. Nr 88 poz. 985 z późn. zm.) Rada Miejska w Przemyślu


uchwala, co następuje


§ 1

Powołuje spośród radnych Komisję do sprawdzenia czy wniosek Towarzystwa Ulepszania Miasta z siedzibą w Przemyślu, Rynek 26 o przeprowadzenie referendum lokalnego w Przemyślu w sprawie drzew i nowej architektury na przemyskim Rynku, odpowiada przepisom ustawy, w następującym składzie osobowym:

1. Rząsa Marek – Przewodniczący komisji
2. Hayder Grzegorz
3. Krużel Jerzy
4. Kulej Ryszard
5. Oleszek Rafał
6. Podhalicz Lucyna
7. Zapotocki Janusz
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Przemyśla.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

DOTProjekt Nr 19/2009 (27,00KB)