Przejdź do treści strony WCAG

Uchwała Nr 304/2008 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie przyjęcia planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na terenie Gminy Miejskiej w Przemyślu w 2009 rok.